|  Projekt Erasmus+  | Prezentácie zo stáží

Španielsko IV
 - propagácia na chodbe školy - banner na chodbe školy
 - propagácia na
chodbe školy - svietiaci banner
- finálna prezentácia -
25.2.2024 do 9.3.2024
- finálna prezentácia -
14.10.2023 - 28.10.2023
 - propagácia na Námestí SNP

Španielsko III
 - finálna prezentácia -
16. 10. 2022 – 05. 11. 2022
 - propagácia v škole - banner na chodbe školy
 - propagácia na Námestí SNP a v tlači

Španielsko II
 - prezentácia - 2. krátkodobá mobilita - 29. 5. 2022 – 18. 6. 2022
 - propagácia v škole - banner na schodišti
 - propagácia na Námestí SNP
 - prezentácia - 1. krátkodobá mobilita - 17. 4. 2022 – 8. 5. 2022
 - prezentácia - Job Shadowing - marec 2020

Španielsko I
  - Šírenie projektu - partnerská organizácia EuroMind
  - Šírenie projektu - škola Colegio Salesianos de la Santísima Trinidad Sevilla (Job shadowing)
  - Šírenie projektu - partnerská organizácia EuroMind
  - prezentácia z odbornej stáže žiakov v Španielsku - 3. mobilita
 - Šírenie projektu "Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske profesie v zahraničí"
  - prezentácia "Practical Info Presentation" o Španielsku
  - prezentácia z odbornej stáže žiakov v Španielsku - študijný odbor strojárstvo
  - prezentácia z odbornej stáže žiakov v Španielsku - študijný odbor mechanik elektrotechnik
  - prezentácia zo Španielska - Job Shadowing

Portugalsko 2017/2018
  - prezentácia z odbornej stáže žiakov v Portugalsku
  - prezentácia z odbornej stáže pedag. zamestnancov v Portugalsku