ARCHÍV ČLÁNKOV

Návšteva predsedu BBSK na našej škole
07. 12. 2021
Dňa 07. 12. 2021 nás navštívili na pracovnej návšteve predseda Banskobystrického...

- článok | -
fotoalbum
Máme 1. miesto v súťaži ZENIT 2021
01. 12. 2021
Krajské kolo súťaže ZENIT 2021 v strojárstve sa konalo v tomto roku online formou...

- článok | - diplom
iBobor
15. 11. 2021
Aj tento rok sme sa zúčastnili súťaže...

- článok
Happy Halloween
03. 11. 2021
Halloween má pôvod v Írsku ako pohanský sviatok a je oslavovaný...

- článok
Board Games
27. 10. 2021
V rámci DOD 2021 na našej škole sa žiaci na hodinách anglického jazyka...

- článok | - fotoalbum
Pišqworky
19. 10. 2021
Dňa 11. 10. 2021 sa na našej škole konalo školské kolo logickej hry PIŠQWORKY...

- článok | - fotoalbum
Európsky deň jazykov
01. 10. 2021
Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra...

- článok | - fotoalbum
  Záverečná konferencia projektu Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní
06. 07. 2021
Spojená škola v Detve finišuje projekt v rámci programu Erasmus+...

- článok | - fotoalbum
Deň anglického jazyka na našej škole
03. 05. 2021
Deň anglického jazyka v OSN sa oslavuje...

- článok | - fotoalbum
31. ročník Olympiády v anglickom jazyku
21. 01. 2021
V Slovenskej republike sa olympiáda v anglickom jazyku organizuje...

- článok
Výsledky súťaže Európsky týždeň odborných zručností 2020
22. 12. 2020
Naši žiaci odboru strojárstvo Marek Černica a Michal Adamec prispeli k tejto súťaži...

- článok | - diplom
Erasmus Pro 2020
07. 12. 2020
Žiaci našej školy na odbornej stáži...

- článok | - fotoalbum
Európsky týždeň odborných zručností 2020
02. 12. 2020
V októbri - novembri 2018 žiaci strednej odbornej školy technickej...

- článok | - fotoalbum
Európsky deň jazykov
28. 09. 2020
V rámci Európskeho dňa jazykov žiaci na našej školy...

- článok | - fotoalbum
Učitelia Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene absolvovali odborné vzdelávanie v Španielsku
01. 07. 2020
Stredná odborná škola technická vo Zvolene má jasný cieľ...

- článok | - video
Stredoškolská odborná činnosť - strojárstvo
02. 03. 2020
Dňa 19. 02. 2020 sa na našej škole konalo školské kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti...

- článok | - fotoalbum
Finančná olympiáda
02. 03. 2020
Už tradične sme žiakov našej školy zapojili do finančno-vedomostnej súťaže...

- článok | - fotoalbum
Festival Ekotopfilm - Envirofilm 2020"
19. 02. 2020
Dňa 11. 02. 2020 sa žiaci I.A triedy našej školy zúčastnili festivalu...

- článok
Krajské kolo súťaže v SIP 2020"
18. 02. 2020
Dňa 13. februára 2020 sa na SOŠ služieb a obchodu v Krupine uskutočnil...

- článok