Dôležitý oznam pre žiakov školy ohľadom ONLINE vyučovania!

Vstup na www.sostzv.sk