Dôležité informácie


28. 08. 2023
Zverejnenie vožného pracovného miesta
Riaditež školy zverejňuje vožné pracovné miesta na pozície:
- MOV elektro
- MOV strojárstvo

08. 08. 2023
Zverejnenie vožného pracovného miesta
Riaditež školy zverejňuje vožné pracovné miesto na pozíciu údržbár, kurič:
- viac