Dôležité informácie19. 06. 2024
Zverejnenie výsledkov v 2. kole PS na školský rok 2024/2025
Riaditeľ školy zverejňuje výsledky prijímacích skúšok v 2. kole:
- strojárstvo
- autoopravár - mechanik
- technické služby v autoservise

28. 02. 2024
Zverejnenie voľného pracovného miesta
Riaditeľ školy zverejňuje voľné pracovné miesta na pozície:
- MOV elektrotechnik
- učiteľ odbor. elektro. predm.
- personalistka, mzdová učt.

29. 11. 2023
Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie
Riaditeľ školy zverejňuje kritériá pre prijímacie konanie:
- zverejne. počtu žiakov do 1. roč.
- pre školský rok 2024/2025

- pre školský rok 2025/2026