Dôležité informácie

 

30. 08. 2021
COVID semafor
Riaditeľ SOŠ technickej vo Zvolene zverejňuje aktuálny COVID semafor.
- Bezpríznakovosť
- Výnimka z karantény
- Školský semafor 15. 10. 2021

16. 08. 2021
OVS BBSK na predaj nehnuteľného majetku - dielne SOUŽ
Vedenie BBSK zverejňuje Obchodno verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - bývalé dielne SOUŽ.
- znenie OVS