Dôležité informácie


28. 02. 2024
Zverejnenie voľného pracovného miesta
Riaditeľ školy zverejňuje voľné pracovné miesta na pozície:
- MOV elektrotechnik
- učiteľ odbor. elektro. predm.
- personalistka, mzdová učt.

25. 01. 2024
Príprava na prijímacie konanie
Pozývame záujemcov o štúdium študijných odborov v novom školskom roku 2024/25 na prípravu na prijímacie konanie v dňoch:
- 18. 04. 2024 od 14.30 hod. - 16.15 hod. 1.časť
- 25. 04. 2024 od 14.30 hod. - 16.15 hod. 2.časť
Príprava sa bude konať v budove školy na 1. poschodí v učebni 110.

- Záväzná prihláška

29. 11. 2023
Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie
Riaditeľ školy zverejňuje kritériá pre prijímacie konanie:
- zverejne. počtu žiakov do 1. roč.
- pre školský rok 2024/2025

- pre školský rok 2025/2026