Dôležité informácie


29. 11. 2023
Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie
Riaditeľ školy zverejňuje kritériá pre prijímacie konanie:
- pre školský rok 2025/2026

28. 08. 2023
Zverejnenie voľného pracovného miesta
Riaditeľ školy zverejňuje voľné pracovné miesta na pozície:
- MOV elektro
- MOV strojárstvo

 

- návratka