Dôležité informácie
12. 10. 2022
Zverejnenie voľného pracovného miesta
Riaditeľ školy zverejňuje voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície majster odborného výcviku na plný pracovný úväzok
- znenie zverejnenia

16. 08. 2021
OVS BBSK na predaj nehnuteľného majetku - dielne SOUŽ
Vedenie BBSK zverejňuje Obchodno verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - bývalé dielne SOUŽ.
- znenie OVS