Dôležité informácie


29. 11. 2022
Zverejnenie kritérií prijímacieho konania na šk. roky 2023/2024 a 2024/2025
Riaditeľ školy zverejňuje kritériá prijímacieho konania na školské roky 2023/2024 a 2024/2025.
- kritériá 2023/2024
- kritériá 2024/2025

2. 10. 2022
Zverejnenie voľného pracovného miesta
Riaditeľ školy zverejňuje voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície majster odborného výcviku na plný pracovný úväzok
- znenie zverejnenia

16. 08. 2021
OVS BBSK na predaj nehnuteľného majetku - dielne SOUŽ
Vedenie BBSK zverejňuje Obchodno verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - bývalé dielne SOUŽ.
- znenie OVS