Dôležité informácie


15. 08. 2022
Oznam riaditeľa školy pre rodičov žiakov 1. ročníka šk. roku 2022/2023
Vážení rodičia žiakov I. ročníkov,
riaditeľ Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene Vás srdečne pozýva na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 25. 08. 2022 o 16,00 hod. v budove školy miestnosť
č. d. 506 (medziposchodie).
Účasť je potrebná.
- znenie oznamu

16. 08. 2021
OVS BBSK na predaj nehnuteľného majetku - dielne SOUŽ
Vedenie BBSK zverejňuje Obchodno verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - bývalé dielne SOUŽ.
- znenie OVS