Dôležité informácie

 
28. 11. 2021
Aktuálny COVID semafor
Riaditeľ SOŠ technickej vo Zvolene zverejňuje aktuálny školský COVID semafor.
- Školský semafor 26. 11. 2021
- Bezpríznakovosť
- Bezpríznakovosť návštevníka
- Výnimka z karantény

25. 11. 2021
Dôležité!
Riaditeľ SOŠ technickej vo Zvolene zverejňuje aktuálne Vyhlášky:
- prekrytie horných dých. ciest
- obmedzenie prevádzok
- vstup zamestnancov na prac.

16. 08. 2021
OVS BBSK na predaj nehnuteľného majetku - dielne SOUŽ
Vedenie BBSK zverejňuje Obchodno verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - bývalé dielne SOUŽ.
- znenie OVS