Dôležité informácie06. 05. 2024
Zverejnenie výsledkov PS
1. kolo pre šk. rok 2024/2025

Riaditež školy zverejňuje výsledky prijímacieho konania v 1. kole pre šk. rok 2024/2025:
- strojárstvo
- mechanik elektrotechnik
- autoopravár-mechanik
- mech. opr.-stroje a zariadenia
- tech. služby v autoservise

28. 02. 2024
Zverejnenie vožného pracovného miesta
Riaditež školy zverejňuje vožné pracovné miesta na pozície:
- MOV elektrotechnik
- učitež odbor. elektro. predm.
- personalistka, mzdová učt.

29. 11. 2023
Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie
Riaditež školy zverejňuje kritériá pre prijímacie konanie:
- zverejne. počtu žiakov do 1. roč.
- pre školský rok 2024/2025

- pre školský rok 2025/2026