|  Neinvestičný fond "ROZVOJ, n.f."

Venujte nám 2% - Neinvestičný fond "ROZVOJ, n.f."

Vážení rodičia, milí priatelia a sympatizanti Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene, všetkým Vám srdečne ďakujeme za poukázanie 2% z daní.

Vaše prostriedky boli efektívne využité na skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok, odbornej literatúry, výpočtovej techniky, ako aj odborné exkurzie.

Ešte raz Vám ďakujeme a sme presvedčení, že nám zostanete aj naďalej naklonení.

A pre Vás, ktorí ste o nás doteraz nevedeli, aspoň pár základných informácií: pri Strednej odbornej škole technickej vo Zvolene pôsobí neinvestičný fond, „ROZVOJ, n.f.“ ako nezávislá právnická osoba. 
Cieľom fondu je finančne podporovať výchovu a vzdelávanie žiakov školy, zlepšovať materiálno – technické vybavenie, modernizáciu vyučovacieho procesu a podporu talentovaných žiakov.

Zákon o dani z príjmov umožňuje fyzickým
 a právnickým osobám poukázať 2% zo zaplatenej dane zákonom určeným právnickým osobám. Takouto právnickou osobou je aj neinvestičný fond, zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.
V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z daňovej povinnosti za rok 2023.
 

Prispejete tým k ďalšiemu skvalitneniu podmienok výchovy a vzdelávania nastupujúcej generácie.

Identifikačné údaje :
Názov
: ROZVOJ, n.f.
Sídlo
: J. Švermu 1, 960 01 Zvolen
IČO
: 00 621 285
Právna forma
: neinvestičný fond

Ako postupovať?
1. Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
- Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
- Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil
Potvrdenie o zaplatení dane. (zdroj Finančná správa Slovenská republika)
- Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.
- Stiahnite si a vyplňte
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
- Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska
.

2. Podávate si daňové priznanie sami?
- Riadne vyplňte daňové priznanie.
- Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov: ROZVOJ, n.f.
Sídlo: J. Švermu 1, 960 01 Zvolen
IČO/SID:
 00 621 285
Právna forma: neinvestičný fond

3. Postup pre právnické osoby
-
 Riadne vyplňte daňové priznanie.
- Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby.
- Ak che právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0% z dane.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov:
ROZVOJ, n.f.
Sídlo: J. Švermu 1, 960 01 Zvolen
IČO/SID:
 00 621 285
Právna forma: neinvestičný fond