|  Výchovné poradenstvo

Máš problém a nevieš na koho sa obrátiť?
Hľadáš pomoc?
Cesta je zložito jednoduchá!

Výchovná poradkyňa: PhDr. Andrea Gehrerová | gehrerova@sostzv.sk
Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Adrián Ilečko | ilecko@sostzv.sk | kancelária č. 201, 203
Stránkové hodiny:
Párny týždeň: Utorok, Štvrtok
Nepárny týždeň: Pondelok, Streda, Piatok

Odborníkmi odporúčaný postup pri riešení osobných problémov:

1. rodičia

2. triedny/a učiteľ/ka

3. výchovná poradkyňa
4. odborníci z praxe - školský špeciálny pedagóg
5. tiesňové linky

Milí študenti, v živote človeka nastávajú zložité obdobia a situácie, kedy si sám nevie so vzniknutým problémom poradiť. Myseľ človeka je plne vyťažená, duša neoddýchnutá. Všetky dôležité povinnosti sú odsúvané na vedľajšiu koľaj.
V takýchto situáciách je veľmi nešťastným riešením tento ťaživý problém v sebe dusiť a potláčať ho. Vedzte, že s akýmkoľvek problémom sa vždy máte na koho obrátiť!
Ako prví sú vždy vaši rodičia. Avšak ak z akéhokoľvek dôvodu sa neviete alebo nedokážete obrátiť práve na nich, sú tu Vaši učitelia, výchovná poradkyňa a odborníci z praxe.

Preto ak práve prežívate komplikované životné obdobie, máte akékoľvek osobné alebo študijné problémy, neváhajte a konajte. Zdôverte sa a spoločne sa budeme snažiť nájsť prijateľné východiská a riešenia vzniknutej situácie!


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
oddelenie poradenstva, sociálneho vývinu a prevencie

Kuzmányho 18, 960 01 Zvolen
tel: 045/5479590
mail: cpppapzv@gmail.com