|  Vedenie školy

Mgr. Miroslav Chamula | riaditeľ školy
riaditel@sostzv.sk | 045/5330689 | 0903535426

Mgr. Eva Luptáková | zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety
luptakova@sostzv.sk
| 045/5330689

 

Ing. Ľuboš Halaj | zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety a prax
halaj@sostzv.sk


Ing., Mgr. Peter Gábor | vedúci úseku ekonomicko - technických činností
gabor@sostzv.sk