|  Triedy a organizácia vyučovania v školskom roku 2021/2022

 a

Trieda

Triedny
učiteľ

Teoretické
vyučovanie

Odborný
výcvik/Odb. prax

Názov odboru

I.A

Ing. Ľuboš Halaj

Po, Ut, St, Št, Pi

Pi 1. - 3. hod.

strojárstvo

I.B

PaedDr. Zuzana Boháčiková

PT St, Št, Pi
NT - Po, Ut, St, Št, Pi

PT - Po, Ut

mechanik elektrotechnik

I.K

Mgr. Mária Sebíňová

PT

NT

autoopravár - mechanik

I.S

PaedDr. Elena Lásková

Pi

Po, Ut, St, Št

technické služby v autoservise

II.A

Mgr. Darina Stančeková

Po, Ut, St, Št, Pi

Pi 4. - 6. hod.

strojárstvo

II.B

PhDr. Andrea Gehrerová

St, Št, Pi

Po, Ut

mechanik elektrotechnik/
mechanik čisl. riadených strojov

II.K

Ing. Igor Beňo

NT

PT

autoopravár - mechanik/
mechanik opravár-stroje a zariad.

III.A

Ing. Anna Kušnieriková

Po, Ut, Št, Pi

St

strojárstvo

III.B

Mgr. Eva Luptáková

Po, Št, Pi

Ut, St

mechanik elektrotechnik/
mechanik čisl. riadených strojov

III.K

Ing. Igor Škultéty

PT

NT

autoopravár - mechanik/
mechanik opravár-stroje a zariad.

IV.A

Ing. Ján Marko

Po, Ut, St, Pi

Št

strojárstvo

IV.B

Ing. Ľudmila Mrážiková

Po, Ut, St

Št, Pi

mech. elektrotechnik

Časový rozpis vyučovacích hodín na teoretickom vyučovaní:

0. vyučovacia hodina

07.00 - 07.45

1. vyučovacia hodina

07.50 - 08.35

2. vyučovacia hodina

08.40 - 09.25

3. vyučovacia hodina

09.35 - 10.20

4. vyučovacia hodina

10.40 - 11.25

5. vyučovacia hodina

11.35 - 12.20

obedňajšia prestávka

12.20 - 12.50

6. vyučovacia hodina

12.50 - 13.35

7. vyučovacia hodina

13.40 - 14.25

8. vyučovacia hodina

14.30 - 15.15

Časový rozpis vyučovacích hodín na odbornom výcviku:

začiatok vyučovania

07.30

prestávka

09.40 - 10.00

obedňajšia prestávka

12.20 - 12.50

koniec vyučovania (6 hodín)

13.30

koniec vyučovania (7 hodín)

14.30

Predmet PRX v študijnom odbore 2381M strojárstvo sa riadi
rozvrhom vyučovania a prestávok na teoretickom vyučovaní!