|  Rada rodičov v školskom roku 2021/2022

 

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

1

Rastislav Bystriansky predseda, Správna rada fondu

2

Ing. Slávka Vangová Správna rada fondu - predsedníčka

3

Ján Sadovský Revízna komisia fondu - predseda

4

Ing. Ján Báka Revízna komisia fondu

5

Eva Ondrisková  

6

Mgr. Mariana Bartošová  

7

Ing. Michal Janík Správna rada fondu

8

Marek Mičuda Revízna komisia fondu