1 / 3
2 / 3
Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolen sa zmenila na Strednú odbornú školu technickú, J. Švermu 1, Zvolen!
3 / 3