1 / 3
Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolen sa mení na Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen!
2 / 3
3 / 3