2381 M strojárstvo

- dĺžka štúdia: 4 roky
- zameranie na CAD/CAM systémy (AutoDesk)
- úplné stredné odborné vzdelanie
- vysvedčenie o maturitnej skúške

2697 K mechanik elektrotechnik

- dĺžka štúdia: 4 roky
- úplné stredné odborné vzdelanie
- vysvedčenie o maturitnej skúške + výučný list
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti §21
- odbor v DUÁLNOM vzdelávaní

2487 H 01 autoopravár - mechanik
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

- dĺžka štúdia: 3 roky
- stredné odborné vzdelanie
- vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list
- odbor v DUÁLNOM vzdelávaní

 

 O našej škole

Naša škola Vám ponúka alternatívu štúdia odborov, ktoré reagujú na potreby trhu práce a kritický nedostatok pracovných síl predovšetkým v strojárskych, elektro profesiách, v automotiv priemysle, ale aj ako príprava na vysokoškolské štúdium.
V rámci štúdia môžete výhodne získať vodičský preukaz v autoškole Gonda, zváračský preukaz, ubytovanie a stravovanie v školskom internáte a zúčastniť sa stáží v zahraničí v projekte ERASMUS+.
Každoročne spolupracujeme na realizácii odbornej praxe s viac ako 15 firmami a spoločnosťami z okresov BB, ZV, DT, KA, ZH, LC, ktoré sú výraznými ťahúňmi ekonomiky v Banskobystrickom kraji.