|  Žiacka školská rada v školskom roku 2018/2019

Žiacku školskú radu pri SOŠ technickej tvoria:
Predseda: Dominika Špániková, III.B
Podpredseda: Erik Mihálik, II.A

členovia:
- Patrik Bolgár, I.A
- Benjamín Nemčok, I.B
- Jakub Bartoš, II.B
- Marek Petržel, III.A
- Patrik Halaj, IV.A
- Peter Balogh, IV.B
- Daniel Petro, II.N