|  Triedy a organizácia vyučovania v školskom roku 2020/2021

 a

Trieda

Triedny
učiteľ

Teoretické
vyučovanie

Odborný
výcvik/Odb. prax

Názov odboru

I.A

Mgr. Darina Stančeková

Po, Ut, St, Št, Pi

Pi 1.-3. hod.

strojárstvo

I.B

Mgr. Valentína Kaljužna

Ut, St, Št, Pi

Po

mechanik elektrotechnik/
mechanik čisl. riadených strojov

I.K

Ing. Igor Beňo

PT

NT

autoopravár - mechanik/
mechanik opravár-stroje a zariad.

I.S

Mgr. Darina Stančeková

Pi

Po, Ut, St, Št

technické služby v autoservise

II.A

Ing. Anna Kušnieriková

Po, Ut, St, Št, Pi

Pi 4. - 6. hod.

strojárstvo

II.B

Mgr. Valentína Kaljužna

St, Št, Pi

Po, Ut

mechanik elektrotechnik/
mechanik čisl. riadených strojov

II.K

Ing. Igor Škultéty

NT

PT

autoopravár - mechanik/
mechanik opravár-stroje a zariad.

II.S

Ing. Stanislav Kvočka, ArtD.

Po

Ut, St, Št, Pi

technické služby v autoservise

III.A

Ing. Ján Marko

Po, Ut, Št, Pi

St

strojárstvo

III.B

Ing. Ľudmila Mrážiková

Po, Št, Pi

Ut, St

mechanik elektrotechnik

III.K

Mgr. Eva Luptáková

PT

NT

autoopravár - mechanik

IV.A

PhDr. Andrea Géhrerová

Po, Ut, St, Pi

Št

strojárstvo

IV.B

Ing. Jozef Pintér

Po, Ut, St

Št, Pi

mech. elektrotechnik

Časový rozpis vyučovacích hodín:

0. vyučovacia hodina

07.00 - 07.45

1. vyučovacia hodina

07.50 - 08.35

2. vyučovacia hodina

08.40 - 09.25

3. vyučovacia hodina

09.35 - 10.20

4. vyučovacia hodina

10.40 - 11.25

5. vyučovacia hodina

11.35 - 12.20

obedňajšia prestávka

12.20 - 12.50

6. vyučovacia hodina

12.50 - 13.35

7. vyučovacia hodina

13.40 - 14.25

8. vyučovacia hodina

14.30 - 15.15