|  Rada rodičov v školskom roku 2018/2019

 

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

1

Milan Kyseľ predseda

2

Mariana Bartošová  

3

Radoslava Strhárska správna rada fondu

4

Tamara Ľalíková revízna komisia

5

Miroslav Ertl revízna komisia

6

Ľubomíra Grausová  

7

Marcela Hronská  

8

Marek Mičuda  

9

Janka Bibová správna rada fondu

10

Vladimíra Siksová  
11. Ing. Michal Janík správna rada fondu