Dôležité informácie


 

02. 09. 2019
Oznam Školského internátu
Stanovenie ceny za 1 obed od 01. 09. 2019.
- podrobnejšie informácie

15. 03. 2019
Ponuka voľných pracovných miest
Riaditeľ školy zverejňuje ponuku voľných pracovných miest na pozície:
- učiteľ odborných elektro predmetov
- majster odbornej výchovy - elektro
- majster odbornej výchovy - strojár.
- majster odbornej výchovy - autoopr.
- podrobnejšie informácie