Dôležité informácie


06. 05. 2019
Ponuka voľného pracovného miesta
Riaditeľ školy zverejňuje ponuku voľného pracovného miesta na kumulovanú pozíciu:
- informátorka/upratovačka
s nástupom 19.08.2019.
Viac informácií na t.č. 045/5459675 alebo na adrese riaditel@sostzv.sk

26. 03. 2019
Zverejnenie kritérií pre PS 2019
Riaditeľ školy zverejňuje kritériá prijímacieho konania na školský rok 2019/2020
- kritériá PS 2019


15. 03. 2019
Ponuka voľných pracovných miest
Riaditeľ školy zverejňuje ponuku voľných pracovných miest na pozície:
- učiteľ odborných elektro predmetov
- majster odbornej výchovy - elektro
- majster odbornej výchovy - strojár.
- majster odbornej výchovy - autoopr.
- podrobnejšie informácie