Dôležité informácie

 

10. 09. 2021
Ako šetriť s ISIC preukazom
Informácie ohľadom ISIC kariet.
- viac

30. 08. 2021
COVID semafor
Riaditeľ SOŠ technickej vo Zvolene zverejňuje aktuálny COVID semafor.
- Bezpríznakovosť
- Výnimka z karantény
- Školský semafor 31. 08. 2021

19. 08. 2021
Oznam "Očkovanie v škole"
Riaditeľ SOŠ technickej vo Zvolene na základe žiadosti BBSK o súčinnosť pri plánovanom výjazdovom očkovaní pod názvom „Očkovanie v škole“ dáva do pozornosti nasledovnú informáciu.
- znenie oznámenia

16. 08. 2021
OVS BBSK na predaj nehnuteľného majetku - dielne SOUŽ
Vedenie BBSK zverejňuje Obchodno verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - bývalé dielne SOUŽ.
- znenie OVS

13. 05. 2021
Prolongácia ISIC kariet
Zástupkyňa riaditeľa školy zverejňuje informácie ohľadom predlžovania ISIC kariet.
- 01 info.
- 02 info.
- pokyny
- prolongácia