Dôležité informácie


 

07. 06. 2019
Ponuka neupotreb. hnutežného majetku
V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom zverejňujeme
neupotrebitežný hnutežný majetok v správe Strednej odbornej školy technickej, J. Švermu 1, Zvolen

- ponuka hnutežného majetku

…

15. 03. 2019
Ponuka vožných pracovných miest
Riaditež školy zverejňuje ponuku vožných pracovných miest na pozície:
- učitež odborných elektro predmetov
- majster odbornej výchovy - elektro
- majster odbornej výchovy - strojár.
- majster odbornej výchovy - autoopr.
- podrobnejšie informácie

…

…