Dôležité informácie
Nový webmail a nové emailové kontá.
Kolegyne, kolegovia. Odporúčam používať nový webmail na adrese posta.websupport.sk. Onedlho bude link zmenený aj v rýchlom menu v hlavičke stránky! Od 1. 9. 2018 začnú fungovať nové emailové adresy v tvare
priezvisko@sostzv.sk, avšak doterajšie ešte ostávajú v platnosti!