Dôležité informácie


11. 05. 2021
Výsledky prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022
Riaditež školy zverejňuje výsledky prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022 a Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, ktoré je potrebné doruči riaditežovi školy.
- Potvrdenie o nastúpení/nenast.
- strojárstvo
- mechanik elektrotechnik
- mech. čísl. riadených strojov

- mechanik opravár - stroje a zar.
- technické služby v autoservise
- autoopravár - mechanik

23. 04. 2021
Oznam k vyučovaniu
od 10. 05. 2021

Riaditež školy zverejňuje oznam pre žiakov a zamestnancov školy k vyučovaniu od 10. 05. 2021.
- znenie oznamu od 10. 05. 2021
- znenie oznamu od 04. 05. 2021
- príloha 8a
- príloha 8b
- príloha 10a
- príloha 10b

25. 02. 2021
Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022
Riaditež školy zverejňuje kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022.
- kritériá PS 2021/2022
- dodatok ku kritériám
- usmernenie k PS (termíny)

23. 02. 2021
Vožné pracovné pozície
Riaditež školy zverejňuje vožné pracovné miesta na pozície:
- učitež, majster
- učitež SJL