|  Predmetové komisie

Predmetová komisia slovenského jazyka a cudzích jazykov:
Vedúca PK: PhDr. A. Gehrerová
Členovia:

PaedDr. E. Lásková
Mgr. V. Halušková
Mgr. M. Puškárová
Mgr. O. Fedotova
Mgr. P. Tedesco

Predmetová komisia prírodovedných predmetov a športu
Vedúca PK: Mgr. D. Stančeková
Členovia:
Mgr. V. Kaljužna

Ing. Ľ. Mrážiková
Mgr. E. Luptáková

Predmetová komisia strojárskych predmetov
Sekcia teoretického vyučovania:
Vedúci PK:
Ing. A. Kušnieriková
Členovia:
Ing. I. Beňo
Ing. J. Hulina
Ing. J. Marko
Ing. Ľ. Halaj
Ing. I. Škultéty
Ing. P. Žabenský
Sekcia odborného výcviku, odbornej praxe:
Zástupca vedúceho: Bc. R. Karnas
Členovia:

Bc. P. Kohút
Bc. M. Snopko
Bc. J. Matyáš
Bc. V. Fáber

Predmetová komisia elektrotechnických predmetov a ekonomických predmetov
Sekcia teoretického vyučovania:
Vedúci PK:
Ing. J. Pintér

Členovia:
Ing. Ľ. Mrážiková

Ing. V. Sečkárová
Sekcia odborného výcviku:
Členovia:

Mgr. M. Chamula

Mgr. E. Virva
Bc. Jozef Révay

- prezentácia predmetovej komisie elektro predmetov