|  Ostatní zamestnanci školy

Úsek riaditeľa:
Mgr. Gabriela Strelcová |
odborná referentka | strelcova@sostzv.sk
Bc. Dušan Hámorský |
informatik | hamorsky@sostzv.sk

Úsek ekonomicko - technických činností:
Ing., Mgr. Peter Gábor |
vedúci úseku ekonomicko - technických činností | gabor@sostzv.sk | 0908712879

Referát ekonomiky a P a M:

Silvia Krnáčová|
finančná účtovníčka | krnacova@sostzv.sk
Katarína Konôpková |
hospodárka | konopkova@sostzv.sk
Jana Lietavová |
personalistka, mzdová účtovníčka | lietavova@sostzv.sk

Referát podporných technických činností a marketingu:

Mária Golianová |
informátorka | vratnica@sostzv.sk
Beata Lakotová Jurčišinová |
informátorka | vratnica@sostzv.sk
Bohumil Čierťažský |
údržbár, kurič | udrzba@sostzv.sk
Helena Adamíková |
upratovačka
Milena Jarábeková |
upratovačka
Lenka Martinková |
upratovačka
Oľga Žilíková|
upratovačka