|  Neinvestičný fond pri Technickej akadémii vo Zvolene "ROZVOJ, n.f."

Venujte nám 2% - Neinvestičný fond "ROZVOJ, n.f."

Vážení rodičia, milí priatelia a sympatizanti Technickej akadémie vo Zvolene, všetkým Vám srdečne ďakujeme za  to, že ste nám v roku 2018 poukázali 2% z daní.

Vaše prostriedky boli efektívne využité na skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok, odbornej literatúry a výpočtovej techniky. Z týchto prostriedkov sme financovali odborné exkurzie ako aj zahraničných lektorov, ktorí pôsobili v našej škole.

Ešte raz Vám ďakujeme a sme presvedčení, že nám zostanete aj naďalej naklonení.

A pre Vás, ktorí ste o nás doteraz nevedeli, aspoň pár základných informácií: pri Strednej odbornej škole technickej vo Zvolene pôsobí neinvestičný fond, „ROZVOJ, n.f.“ ako nezávislá právnická osoba. 
Cieľom fondu je finančne podporovať výchovu a vzdelávanie žiakov školy, zlepšovať materiálno – technické vybavenie, modernizáciu vyučovacieho procesu a podporu talentovaných žiakov.

Zákon o dani z príjmov umožňuje fyzickým
 a právnickým osobám poukázať 2% zo zaplatenej dane zákonom určeným právnickým osobám. Takouto právnickou osobou je aj neinvestičný fond, zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.
V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z daňovej povinnosti za rok 2018.
 

Prispejete tým k ďalšiemu skvalitneniu podmienok výchovy a vzdelávania nastupujúcej generácie.

Identifikačné údaje :
Názov
: ROZVOJ, n.f.
Sídlo
: J. Švermu 1, 960 01 Zvolen
IČO
: 00 621 285
Právna forma
: neinvestičný fond

Ako postupovať?
Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
» do 15. 2. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
» požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
» tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
» stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi
» obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Podávate si daňové priznanie sami?
» riadne vyplňte daňové priznanie
» vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 Eura
» v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

» údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov: ROZVOJ, n.f.
Sídlo: J. Švermu 1, 960 01 Zvolen
IČO/SID:
 00 621 285
Právna forma: neinvestičný fond

Postup pre právnické osoby
» riadne vyplňte daňové priznanie
» vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,00 €)
» ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0 % z dane.

» údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov:
ROZVOJ, n.f.
Sídlo: J. Švermu 1, 960 01 Zvolen
IČO/SID:
 00 621 285
Právna forma: neinvestičný fond
» riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Užitočné info:
- dôležité dátumy, informácie
-
Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby
- Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov
- Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie