|  Projekt Erasmus+  | Prezentácie zo stáží

Španielsko 2018/2019
  - prezentácia z odbornej stáže žiakov v Španielsku - študijný odbor strojárstvo
  - prezentácia z odbornej stáže žiakov v Španielsku - študijný odbor mechanik elektrotechnik
  - prezentácia zo Španielska - Job Shadowing

Portugalsko 2017/2018
  - prezentácia z odbornej stáže žiakov v Portugalsku
  - prezentácia z odbornej stáže pedag. zamestnancov v Portugalsku