|  Projekt Erasmus+  | Foto a videogalérie zo stáží

Španielsko 2018/2019

Stáž v Španielsku, 3. mobilita - odovzdávanie certifikátov

Cesta okolo Španielska a kultúrne zážitky počas stáže 2019

Stáž v Španielsku, 3. mobilita - vyhodnotenie stáže žiakov odbornou komisiou

Stáž v Španielsku, 02

Stáž v Španielsku - šírenie projektu ERASMUS+ v Malage, prezentácia stáže pred učiteľmi a žiakmi celej školy, slávnostné odovzdanie Europasov a Certifikátov

Stáž v Španielsku, 2. mobilita - vyhodnotenie stáže žiakov odbornou komisiou a prenos kreditov do klasifikácie

Stáž v Španielsku, 01 - kultúrne zážitky žiakov na stáži v Malage

Stáž v Španielsku - kultúrne zážitky učiteľov na stáži v Malage

Stáž v Španielsku - Job Shadowing

Portugalsko 2017/2018

Portugalsko - Finálna prezentácia úspešného projektu

Portugalsko - voľný program žiakov

Portugalsko - žiaci pri práci vo firmách

    Portugalsko - odborná stáž učiteľov

Portugalsko - informačné prezentácie o projekte