|  Učebné materiály a učivo

OVY, PRX | Bc. Róbert Karnas
- povrchová úprava kovov
- niklovanie
- niklovanie
- poplastovanie
- práškové lakovanie
- práškové lakovanie
- predná náprava
- zadná náprava
- zadná náprava - Tatra 815 - ohyb
- Tatra Phoenix Animation
- geometria nápravy
- geometria nápravy
- ako funguje prevodovka
- ako funguje prevodovka
- ako funguje prevodovka
- Planétová prevodovka
- Planétová prevodovka
- Planétová prevodovka
- prevodovka Škoda Felicia 1,6
- diferenciál
- diferenciál
- diferenciál
- diferenciál
- motor
- motor
- rezanie závitov
- rezanie závitov
- rezanie závitov
- prípravok na kolmé rezanie závitov
- rezanie závitov závitovoreznou hlavou
- rezanie závitov závitovoreznou hlavou
- rezanie dlhého závitu na sústruhu
- vyťahovák zalomených závitov
- ručné rezanie kovov
- rezanie laserom
- rezanie plazmou
- rezanie vodným lúčom
- rezanie CO2 laserom
- laserové gravírovanie do dreva
- bezpečnostné pokyny - kyslík/acetylén
-
rezanie kovov kyslíkom - Autogen

- strihanie plechu
- strihanie plechu
- strihanie plechu
- ohýbanie plechov
- ohýbanie plechov
- špeciálne ohýbanie plechov
- ohýbanie trubiek
- ohýbanie trubiek

- elektrotechnické značky
- fyzika - elektrotechnické značky
- schematické značky elektrotechnických súčiastok
- plošné meranie a orysovanie
- plošné meranie a orysovanie
- plošné meranie a orysovanie
- práca s kovom
- strojárstvo - nástrojár
- sústruženie
- sústruženie
- sústruženie
- sústruženie - rezanie závitov
- sústruženie - rezanie závitov
- sústruženie - rezanie závitov
- sústruženie - rezanie závitov
- vrúbkovanie na sústruhu
- rôzne druhy mechanizmov

Trieda I.K, II.K, III.K | 2487 H 01 autoopravár - mechanik
- servisné príručky | VW, Škoda Felicia, Škoda Fabia
- videá oprava osobných motorových vozidiel

Trieda I.B | 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov | Bc. Dušan Hámorský
- OVY | Nerozoberateľné spoje
- OVY | Spájkovanie | zdroj: Youtube, SPŠE Prešov
- OVY | Zváranie plameňom | zdroj: Youtube, Cyril Babal
- OVY | Zváranie el. oblúkom | zdroj: Youtube, Cyril Babal
- OVY | Vŕtanie
- OVY | Vŕtanie | zdroj: Youtube, Karel Koch
- OVY | Vyrovnávanie drôtu | zdroj: Youtube, Karel Koch
- OVY | Vyrovnávanie plechu | zdroj: Youtube, Karel Koch
- OVY | Ohýbanie drôtu | zdroj: Youtube, Karel Koch
- OVY | Ohýbanie plechu | zdroj: Youtube, Karel Koch

Trieda I.S | 2498 F technické služby v autoservise
- CMV - spojky, prevodovky - kontrolná práca
- dôležitý oznam
- SJL
- SJL - sloh
- Spaľovacie motory - rozdelenie

- Pilovanie
- CMV - riadenie
- pracovný list - premena jednotiek
- Prevodovky
- TSV - kardio so švihadlom
- TSV - olympionizmus
- TSV - pohybové esty

- Opis pracovného postupu
- Pilovanie
- Premena jednotiek - pracovný list
- Spojky - účel, funkcia
- ZLR - chemicko-tepelné spracovanie

- OZNAM
- Opakovanie OVY
- TSV
- Spojky - účel, funkcia

- CMV - brzdy
- Tepelné spracovanie
- Chemicko-tepelné spracovanie


- CMV - pruženie, tlmiče
- Pracovný list
- Rezanie kovov
- Riadenie vozidiel

- Tolerancie
- SJL

- TSV - pohybové testy
- Venujte nám 2 percentá
- Vyhlásenie - 2 percentá

- TSV - pohybové testy
- Odborný výcvik - TEST č. 3
- Pracovný list z matematiky
- Technické materiály
- Nekovové materiály
- Kovové materiály
- Frézovanie
- Cestné motorové vozidlá - rozdelenie a konštrukcia
- Brzdy

- Technické materiály
- Nápravy
- Cestné motorové vozidlá - rozdelenie a konštrukcia

- Drsnosť povrchu
- SJL - opisný slohový postup
- Telesná a športová výchova
- Telesná a športová výchova
- Telesná a športová výchova
- Odborný výcvik - TEST č. 1
- Základné koncepcie
- Konštrukčné časti motorových vozidiel
- Odpruženie vozidiel
- Tlmiče
- Nápravy
- Predpisovanie tolerancií rozmerov
- Matematika
- Automobilová technika a technológia - TEST
- Telesná a športová výchova
- Telesná a športová výchova